تبلیغات
مطالب روانشناسی و عمومی با پوریا عباسی - عکس کمیاب دکتر حسابی با انیشتین (از لاگ یکی از دوستان)
به من بگو ،نگو ، نمی گویم اما نگو نفهم که من نمی توانم نفهمم من می فهمم...