تبلیغات
مطالب روانشناسی و عمومی با پوریا عباسی - مستند موجودات فضایی1 ( به همراه عکس )!!!
به من بگو ،نگو ، نمی گویم اما نگو نفهم که من نمی توانم نفهمم من می فهمم...

مستند موجودات فضایی1 ( به همراه عکس )!!!

دوشنبه 1 شهریور 1389 02:58 ق.ظ

نویسنده : پوریا عباسی
دلایل پنهانکاری دولتها

((یک سئوال بسیار جدی :چرا موضوع یوفوها و اجسام و افراد بیگانه همواره در تاریخ موضوعی اسرار امیز و فرا علمی باقی مانده است چرا حتی ذره ای از زوایای این راز هزاران ساله گشوده نمیشود چرا پس از ده ها بار مشاهده یوفوها در کشورهای گوناگون و حتی ره گیری انان توسط هواپیماها و ره گیر های مخابراتی دولتها حاضر نشدند بطور رسمی اعلام کنند که با جسمی فرا زمینی سروکار داشته اند چرا این موجودات فضایی برای برقراری ارتباط با انسانها اینقدر وسواس به خرج میدهد و چرا حتی کنترل شده و غیر قابل محسوس حاضر به ارتباطی قابل اثبات در مجامع علمی با انسان نبوده است ؟

انسانها و موجودات هوشمند در تمام آفرینش همواره در راه تکامل بوده و در این مسیر به سمت کمال و معرفت طی طریق میکند . و این مطلب به این علت است که قا نو ن آفرینش برای تمام آفرینش یکی بوده و این دلیل یگانگی خداوند است این مسیر همان مسیر علم ،کمال ومعرفت الهی است که یگانه آ فرینش در سر شت همه موجودات قرار داده است . باید توجه داشته باشیم که هر گوهری ظرفی با ارزش خود را می طلبد .انسان برای رسیدن به کمال (منظور از کمال: کمال علمی ،اخلاقی و معرفتی است)باید مسیر کنونی را که هنوز در ابتدای آن است طی کند .
وجالب است بدانید این مسیر برای تمام موجودات عالم درکائنات به یک صورت است ویکی از دلایل خلقت بشر رسیدن به این مرتبه است .
در مرتبه ای از این مسیر دیگر تعقلات مادی جنگ ،قدرت ،شهوت ، مرز وخاک و منابع بیشتر .... معنا ندارد دیگر مسائلی که امروزه بشر با آن درگیر است بی معنا میگردد وآن هنگامی است که دریچه کائنات به سوی بشر باز گردد وبشر قادر به سفرهای ماوراء فضایی گردد .


دوستان به نظر شما موجودی با این توانائی ،علم وقدرتی که به راحتی می تواند در این کائنات به سفر می پردازد و دارای علومی ماوراء باور ماست میتواند دارای چنین دیدی باشد که در مسیر تکامل موجودات دیگر اختلال به وجود آورده وباعث بهم خوردن شرایط رشد تکاملی یک قشر از موجودات هوشمند گردد.واین در صورتی است که باید کمال هر موجود هوشمندی توسط خود او کسب گردد نه به صورت تحمیلی و این اصولی است برای تمام آفریدگان یگانه پاک.
این موجودات به چند دلیل با مردم این سیاره به طور رسمی ملاقات نمی کنند و دو لت های درگیر این واقعیات نمیتوانند واقعیت را بیکباره ارائه و به افکار عمومی تزریق نمایند :
۱-یک دلیل عدم رشد کافی علمی وفکری بشریت
۲-گسستگی در باور های مذهبی (به علت عدم رشد فکری وفرهنگی همه بشریت )
۳-از هم پاشی نظام اقتصادی و فرهنگی جهانی
۴-احسا س سرخوردگی بشر(اشرف مخلوقات!!)
۵-فرو پاشی باور های تاریخی بشری
۶-ووووو......
اگر اندکی به سیر تکامل بشری در تاریخ بنگریم ما حدودا یکصد سال است که به جهش علمی و صنعتی دست یافته ایم .ومسلم است که برای درک هر موضوعی ابزار آن مو ضوع با ید وجود داشته با شد .در یکصد سال پیش درک و باور بسیاری از علوم امروزه بسیار نا معقول وغیر ممکن می نمود .
این در صورتی است که تاریخ یکصد سال در مقابل تاریخ بشریت بسیار نا چیز است چه برسد به تاریخ های فضائی...

کوچکترین جنگ ها در هر منطقه از جهان باعث بحرانهای اقتصادی جهانی میگردد که امروزه در سطح جهان بشربه و ضو ح با آن درگیر است در صور ت رویاروئی این موجودات و ملاقات رسمی حداقل اتفاقات وقوع یک انقلاب فکری در سطح جهانی و به وجو د آمدن موج وسیعی مخالفتها و کج فهمیها خواهد شد که این بی نظمی ها و نا بسامانیها با شرایط رشد علمی و فرهنگی بشر برای بشر امروزی غیر قابل هضم و بسیار خطر ناک است این تنها گوشه ای از این هزار و یک اتفاق غیر قابل پیش بینی است ....

حال خودتان قضاوت کنید با علم به این اطلاعات اگر شما هم جای دو لتمردان جهان بودید حاضر به افشای چنین واقعیات و برخورها و ارتباطات میشدید ....

البته با ید به این مسئله اذعان داشت که بشر آزاد آفریده شده و این حق ماست که خود برای سرنوشت خویش تصمیم بگیریم به امید ان روز که مو عود و شخصی که این اتفاقات را رهبری کند برسد و جهان و مردم این سیاره را برای گا م نهادن در راه و هدفی بسیار بزرگ روشن و آگاه نماید ...

           

         
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -